Bostadsrättsföreningen Uven

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Uven är ett av många verksamheter som finns i Botkyrka. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Uven finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Uven som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1958-12-15. Men sedan 2007-08-16 så har Bostadsrättsföreningen Uven varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kyrkvärdsplan 4, 147 62, Uttran. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Uven så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-53032068.

Botkyrka arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Uven ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Uven. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende till utnyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjande av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätthavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Uven är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Uven och det är följande personer, Johansson, Hans Axel som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Odelbrand, Maria Elisabet som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Sen, Ufuk som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Marie-Louise som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Wejheden, Carolina Inger Viktoria som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Markus Fredrik Christofer som är född 1985 och har titeln Suppleant.Holmquist, Bertil Olle som är född 1988 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Uven är 712800-0242.