HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge är en verksamhet som finns i Botkyrka. I HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge finns det lite olika personer som är förknippade och det är Ekberg, Carl Lennart som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl Magnus Henry som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Eva Marie Sofia som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Ring, Mikael som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Tilly, Dan Åke som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Tilly, Kristina Astrid Cecilia som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamotLindqvist, Anita som är född 1959 och har titeln Suppleant, Olofsson, Per Olov som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreninges hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Botkyrka arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1996-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Karl Magnus Henry -Ring, Mikael -Tilly, Dan Åke -Tilly, Kristina Astrid Cecilia

HSB Bostadsrättsförening Flädern i Tullinge har 712800-1729 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.