HSB Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Botkyrka så är HSB Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Botkyrka arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Botkyrka och i Stockholms län. Redan 1982-12-13 så skapades HSB Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge och företaget är har ej F-skattsedel.

716417-9611 är organisationsnummret för företaget som finns i Botkyrka.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge och det finns många företag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge så går det att nå dem via telefon på 08-6086800 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Almlöf, Ingrid Marie Anne -Blommé, Anders -Bolin, Per Arne -Nederström, Agneta Elisabeth

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge är Almlöf, Ingrid Marie Anne som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Blommé, Anders som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Bolin, Per Arne som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermander, Anna Helena som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingren, Lena Miranja som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nederström, Agneta Elisabeth som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Thomas Börje som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Aronsson, Karl Anders som är född 1961 och har titeln Suppleant, Kristensson, Robert som är född 1975 och har titeln SuppleantLovborg, Hasse Olof som är född 1970 och har titeln SuppleantWedahl, Jenny Eva som är född 1983 och har titeln Suppleant.