HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge är ett av många verksamheter som finns i Botkyrka. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1984-04-24. Men sedan 2009-07-02 så har HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6086800.

Botkyrka arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreninges hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge och det är följande personer, Corlin, Sven Gustav Arne som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Erling Harden Konrad som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Linder, Alf Holger som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderqvist, Fred Roger Valentin som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Öberg, Jan-Evert som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Engman, Ingvald som är född 1946 och har titeln Suppleant.Gustafsson, Berit Margareta som är född 1943 och har titeln Suppleant, Pettersson, Ola Tony som är född 1972 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge är 716418-7168.