HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge är ett företag som finns i Botkyrka. I HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge finns det lite olika personer som är förknippade och det är Gillberg, Lars Torsten Ingvar som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Kinnander, Stig Axel Allan som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Kjell Arne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg Johansson, Sally Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Asbjörnsson, Sonja Agneta Kristina som är född 1949 och har titeln Suppleant, Brunberg, Ingrid Lovisa som är född 1926 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge på telefon 08-6086800.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge är ett av många företag som finns i Stockholms län och Botkyrka arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gillberg, Lars Torsten Ingvar -Kinnander, Stig Axel Allan -Larsson, Kjell Arne -Sandberg Johansson, Sally Margareta

HSB Bostadsrättsförening Banvaktaren i Tullinge har 716421-8195 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.