HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge

Stockholms län

Information

769606-8159 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Botkyrka som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge finns i.

HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge har varit registrerat sedan 2001-03-01 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge är och det finns flera bolag i Botkyrka som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge så kan ni göra det på telefon genom 08-6086800 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Norrhagen i Tullinge och det är Carlerhag, Karl Henning Andreas som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Duvefjäll, Gudrun Birgitta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindfors, Mikaela Therése som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönngren, Tomas Andreas som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlby, Anne-Sofie som är född 1966 och har titeln Suppleant,