Bostadsrättsföreningen Kyrkbyn 1

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Kyrkbyn 1 vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Botkyrka så är Bostadsrättsföreningen Kyrkbyn 1 en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Botkyrka arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Botkyrka och i Stockholms län. Redan 2001-06-20 så skapades Bostadsrättsföreningen Kyrkbyn 1 och verksamheten är har ej F-skattsedel.

769607-2813 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Botkyrka.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Kyrkbyn 1 och det finns många verksamheter som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kyrkbyn 1 så går det att nå dem via telefon på 08-53187886 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Jaensson, Rolf Christer -Micic, Slavko eller en av dem i förening med en av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Kyrkbyn 1 är Haddad, Shamoun som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Jaensson, Rolf Christer som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Micic, Slavko som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Westlund, Ann-Christin som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Åberg, Curt Roland som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hällström, Hans Johnny som är född 1961 och har titeln SuppleantJansson, Katja Hannele som är född 1967 och har titeln Suppleant, Klans, Anna Carina som är född 1972 och har titeln Suppleant, Mullo, Liselott Elisabet Catarina som är född 1963 och har titeln Suppleant.