Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba

Stockholms län

Information

769609-1615 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Botkyrka som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba finns i.

Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba har varit registrerat sedan 2002-12-27 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba är och det finns flera bolag i Botkyrka som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Kronan i Tumba och det är Fransson, Sture Ingvar Bernt som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundkvist, Britt Maria som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Schmekel, Viola som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömberg, Kaisa Elina som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderholm, Anita Birgitta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Aksenov, Lars Peter som är född 1977 och har titeln SuppleantViitala, Niilo Tuomas som är född 1943 och har titeln Suppleant, Wik, Lena Margareta som är född 1979 och har titeln Suppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln RevisorNordström, Claes Rutger Bo som är född 1974 och har titeln RevisorssuppleantWestrell, Björn Stefan som är född 1976 och har titeln Huvudansvarigrevisor