Tussilagon 4 AB

Stockholms län

Information

Tussilagon 4 AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Botkyrka som är den kommunen där Tussilagon 4 AB finns. I Botkyrka så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tussilagon 4 AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Tussilagon 4 AB har funnits sedan och 2007-03-29 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Tussilagon 4 AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Botkyrka arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Tussilagon 4 AB Privat, ej börsnoterat.

Tussilagon 4 AB har idag 556692-5466 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Tussilagon 4 AB

Bolaget ska äga, hyra ut samt förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

I Tussilagon 4 AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nordin, Viking Gert Arne som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundh, Bo Anders som är född 1966 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Rönnkvist, Johan André som är född 1975 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .