Järva City Invest AB

Stockholms län

Information

Järva City Invest AB är ett bolag som finns i Botkyrka. I Järva City Invest AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Khoury, Khalil Ishag Butros som är född 1944 och har titeln VD, Khoury, Khalil Ishag Butros som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Gerges, Adolf som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Marawgeh, Gabriel Gebro som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Tommy Per Erik som är född 1974 och har titeln Revisor, Hummelkläppen i Stockholm Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Järva City Invest AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Järva City Invest AB på telefon 08-41021313.

Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolageet skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom och att, företrädesvis inom de under a)-f) nedan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom samt därtill att genom hel- och delägda företag a) Äga och eller bedriva jordbruk och skogsbruk, b) bedriva industriell verksamhet, företrädesvis Hotell, Restaurang, konferens lokaler, Hälso anläggningar och service tjänster i vid mening, och därpå baserade konsultationstjänster. c) bedriva finansiell verksamhet, såsom värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet, investerings rådgivning och penning- och obligationshandel, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndighet. d) bedriva konsultverksamhet och verksamhet inom finans, hotell och konferens näring, bedriva serviceverksamhet relaterad till kundvård samt anordna, utveckla och marknadsföra produkter och tjänster företrädesvis inom de under a)-f) nedan angivna branscherna, e) äga och förvalta fast och lös egendom att att, företrädesvis inom de under a)-d) ovan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom, samt f) bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Idag är Järva City Invest AB av bolagstypen Aktiebolag.

Järva City Invest AB är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Botkyrka arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Järva City Invest AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2007-11-22 och Järva City Invest AB är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Järva City Invest AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna

Järva City Invest AB har 556736-9458 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.